Esta Web utiliza cookies propias y de terceros para analizar y mejorar nuestra página web. Si continúa navegando o pulsa AQUÍ, consideramos que acepta el uso de cookies. Más información

Referència Tipus
Província Estat
Localitat Habitacions
Zona Preu
Te foto
Total immobles: 4310
Número de visites: 972583

Fiscal

- Planificació Fiscal d'Empreses.

- Estudi i Confecció de l'Impost sobre Societats, Certificacions Notarials, Memòria i Comptes Anuals de l'Exercici Comptable de la seva Empresa.

- Declaracions trimestrals i resum anual de l'I.V.A i de l'I.R.P.F.

- Confecció i presentació de la relació nominal de compres i vendes superiors a 3.000 €.

- Assistència i representació davant l'Inspecció Tributària.

- Formulació de Reclamacions i Recursos davant l'Administració i els Tribunals.

- Estudi i confecció de la Declaració Anual de la Renda sobre les Persones Físiques.

- Informació periòdica fiscal mitjançant el nostre Servei d'Informació Legislativa (S.I.L.).

- Altes en l'Impost sobre les Activitats Econòmiques.

- Altes d'autònoms.

- Obligacions censals.

- Declaració d'operacions intracomunitàries.