Esta Web utiliza cookies propias y de terceros para analizar y mejorar nuestra página web. Si continúa navegando o pulsa AQUÍ, consideramos que acepta el uso de cookies. Más información

Referència Tipus
Província Estat
Localitat Habitacions
Zona Preu
Te foto
Total immobles: 4310
Número de visites: 972547

Civil

- Representació i defensa en tota classe de judicis.

- Reclamació de quantitats.

- Judicis monitoris.

- Judicis canviaris.

- Terceríes de domini.

- Expedients de domini.

- Incumpliments contractuals.

- Matrimonial: Negociació de convenis, procediments judicials de separació i divorci.

- Arrendaments: Desnonament per falta de pagaments, revisió de rendes, contractes.

- Instrumentació de tipus de contractes.

- Herències.

- Comunitat de propietaris.