Esta Web utiliza cookies propias y de terceros para analizar y mejorar nuestra página web. Si continúa navegando o pulsa AQUÍ, consideramos que acepta el uso de cookies. Más información

Referència Tipus
Província Estat
Localitat Habitacions
Zona Preu
Te foto
Total immobles: 4310
Número de visites: 972552

Consultar IPC

El Índex de Preu de Consum (I.P.C.) es una mesura estadística de l'evolució dels preus dels bens i serveis que consumeix la població resident en las vivendes familiars d'Espanya. El conjunt de bens i serveis que formen el cistell de la compra, s'obté bàsicament del consum de les famílies i la importància de cada un d'ells en el càlcul del I.P.C. està determinat per aquest consum.

A partir de Gener de 2002 la metodologia del I.P.C. es renova completament. Els canvis metodològics introduïts en aquest sistema han fet del IPC un indicador més dinàmic, que s'adapta millor a l'evolució del mercat, ja que es podran actualitzar les ponderacions més freqüentment. A més, es podran afegir nous productes en el cistell de la compra en el moment en el que el seu consum comenci a ser significatiu. Segons les estadístiques oficials publicades per l'I.N.E. referides al I.P.C. Base 2006 = 100. Índex general. Nacional.

Calcular actualitzacions de rendes. Institut Nacional d'Estadística.