Perfil del Mensaje
VAGA GENERAL del 8 de Març de 2018
05/03/2018 12:09:00
Imprimir mensaje
Gabinet
Correo: Enviar un email al autor del mensaje

 

       Vaga general del 8 de març de 2018


El pròxim dia 8 de març de 2018 els sindicats majoritaris CCOO i UGT han convocat una vaga general que afectarà tant a les entitats i empreses públiques, com a les privades. La vaga serà de dues hores i el seu exercici ho serà en els següents horaris:
 

  • Jornades partides i jornades contínues en torn de matí: D’11.30 a 13.30 h.
  • Jornades contínues en torn de tarda: De 16.00 a 18.00 h.
  • Jornades contínues en torn de nit: les 2 primeres hores de la jornada que comenci el dia 8 de març.

Per la seva banda, i pel mateix dia 8 de març de 2018, el sindicat IAC ha convocat una vaga general, amb el mateix àmbit d’afectació, però que s’estén des de les 0 hores, fins a les 24 hores del dia 8.

I. ELS MOTIUS DE LA VAGA CONVOCADA I LA SEVA CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT.

A) El rebuig a la desigualtat i discriminació que pateixen les dones en el mercat de treball i, en particular, rebuig a la bretxa salarial.
B) El rebuig a la cronificació de l’atur femení.
C) El rebuig a la violència masclista i a la insuficiència de mesures en tots els àmbits, amb especial consideració al laboral, per a la protecció a les víctimes de violència de gènere.
D) Rebuig a les polítiques d’igualtat de gènere del Govern.
 
II. EFECTES DE LA VAGA SOBRE LA RELACIÓ DE TREBALL.
Els efectes de la vaga sobre la relació laboral del treballador que exerceix aquest dret con els següents:

1. Suspensió del contracte de treball i, per tant, la interrupció de les obligacions respectives de treballar i remunerar el treball. En aquest sentit, és obvi que l’empresari pot preguntar al treballador si ha participat o no en la vaga (STS de 01.10.1992).

 

2. El treballador no percep el salari corresponen al dia o a les hores de vaga.
Respecte del mòdul de càlcul del salari a descomptar, si el dret de vaga s’exerceix durant tot el dia, el mòdul de càlcul serà el diari, llevat que l’empresa tingui una distribució irregular de la jornada al llarg de l’any, que llavors s’admet el mòdul salari-hora.

3. No afectació de les vacances.
L’exercici del dret de vaga no afecta ni a la durada del seu gaudi, ni a la seva retribució.

III. EFECTES DE LA VAGA SOBRE LA SEGURETAT SOCIAL DEL TREBALLADOR.
Els efectes de la vaga sobre la Seguretat Social del treballador són els següents:

1  -  Passa a la situació d’alta especial.
Perquè el treballador passi a aquesta situació d’alta especial caldrà que l’empresa comuniqui a la TGSS que aquell ha exercit el seu dret de vaga.
Quan l’exercici de la vaga no ho sigui per tota la jornada, o sigui, només s’exerceixi per unes hores i, segons allò que estableix la Resolució de la Secretaria General de la Seguretat Social de 05.03.1985, en aquest cas el treballador es quedarà en la situació d’alta ordinària durant tota la jornada, independentment que la cotització s’haurà de fer només pel salari que realment rebi.

2 - Se suspèn l’obligació de cotitzar.
Amb el matís que acabem de fer, durant el dia de vaga l’empresari no haurà de cotitzar pels treballadors que estiguin en situació d’alta especial.
                                            

Atentamente, 
 


Antonio Gavín
Administrador

 

GABINET D'ASSESSORS
93 729 77 00  –  Rda. Industria, 63  –  08210 Barberà del Vallès
www.gabinet.cat  - gabinet@gabinet.cat

 
 

 
 Valoración media:

Valorado:veces con 0 puntos

Valorar este mensaje:


No existen respuestas para este mensaje.

Volver